Είναι πολλά τα λεφτά #not (part 2)

google office

Διαβάστε το πρώτο μέρος, εδώ.

Η καλή σχέση μεταξύ των εργαζομένων είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι αυτού που ονομάζουμε ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον. Ως καλή σχέση μπορεί να οριστεί η ανοιχτή επικοινωνία και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη μιας επιχείρησης. Ένας καλός τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η εργασία σε ομάδες. Στατιστικές έρευνες αποδεικνύουν ότι η παραγωγικότητα αυξάνεται όταν οι άνθρωποι δουλεύουν σε ομάδες για ένα κοινό σκοπό.

Η πρακτική αυτή θα ενισχύσει το αίσθημα της “συνέργειας”, της ομαδικότητας αλλά και της αλληλεγγύης. Οι εργαζόμενοι θα γνωριστούν καλύτερα, θα επηρεάσουν και θα εμπνεύσουν ο ένας τον άλλον και συνεπώς θα αρχίζουν να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται μια επιχείρηση είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα σκληρού ανταγωνισμού και δυσπιστίας μεταξύ των μελών του δυναμικού της. Ακόμα, τελευταία έρευνα απέδειξε ότι τη βασικότερη πηγή κινητοποίησης ενός εργαζομένου και σύνδεσης του με την επιχείρηση αποτελούν οι συνάδερφοι του. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για να δημιουργήσει κάποιος ομάδες εργασίες, οι οποίες θα έχουν συγκεκριμένη σύσταση και δομή, ξεκάθαρα καθήκοντα και σαφείς στόχους.

Ο βασικότερος όμως τρόπος για να εγγυηθεί κάποιος τη δημιουργία και διατήρηση ενός ευχάριστου εργασιακού χώρου είναι να επικεντρωθεί στις ανάγκες των εργαζομένων του, αφιερώνοντας τον ανάλογο χρόνο και τη σκέψη σε καθέναν από αυτούς. Είτε αυτός θα είναι ο manager, ο υπεύθυνος προσωπικού ή ακόμα και ο ίδιος ο διευθυντής, καλό θα είναι κάποιος να παρακολουθεί τους εργαζομένους, να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τους και να ενδιαφέρεται για την επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει αναφορικά με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η ύπαρξη ενός μέντορα ή manager ο οποίος στέκεται δίπλα στους εργαζομένους και προσφέρεται να τους καθοδηγήσει αυξάνει την απόδοση τους, τους συνδέει ακόμα περισσότερο με την επιχείρηση και τους προσφέρει αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας. Ειδικά αν η επιχείρηση προβεί σε κινήσεις που στοχεύουν συγκεκριμένα στην επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια ή η ευκαιρία απόκτησης νέων δεξιοτήτων μέσα από συμμετοχή σε καινούρια projects, τότε ο εργαζόμενος τείνει να είναι ακόμα πιο ικανοποιημένος από το εργασιακό του περιβάλλον.

Εισάγοντας όλα τα παραπάνω κομμάτια στην καθημερινή λειτουργική ρουτίνα της επιχείρησης, θα καταφέρετε σταδιακά να βελτιώσετε την ποιότητα του εργασιακού σας περιβάλλοντος και χωρίς την ύπαρξη υψηλών bonus ή εντυπωσιακών εγκαταστάσεων. Έχοντας αυτό ως στόχο, θα επιτύχετε παράλληλα να δώσετε το δικό σας στίγμα στην κουλτούρα της επιχείρησης, η οποία θα έχει ως βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Posted on January 19, 2016 in Νέα - Άρθρα

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top