Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που θέλουν οι εταιρίες να μάθει ένας εργαζόμενος και σε αυτό που τελικά μαθαίνει. Σύμφωνο με το νευροψυχολόγο, Δρ. Itiel Dror, το μεγαλύτερο πρόβλημα με πολλά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ότι μετά από ένα μήνα, οι εκπαιδευόμενοι δεν θυμούνται σχεδόν τίποτα από αυτά που άκουσαν.…

Read More →