Ομάδα

Ανέστης Αναστασίου

Εκπαιδευτής + Σύμβουλος HR


Μαρία Δρονούδα

Υπεύθυνη Διοικητικών Λειτουργιών


Μιχάλης Κουρτίδης

Ειδικός Σύμβουλος


Αλεξία Καλαϊτζή

Υπεύθυνη Επικοινωνίας


Εύα Γυμνοπούλου

Σύμβουλος ποιότητας και εκπαίδευσης


Αλέξης Καϊναδάς

Σύμβουλος Επιχειρήσεων


Χριστίνα Κλέπκου

Εκπαιδεύτρια