Στην Αμερική και την Ευρώπη, πολλές εταιρίες οι οποίες αναζητούν τρόπους για να ενδυναμώσουν την αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού τους έχουν στρέψει την προσοχή τους στον εθελοντισμό. Καλώντας όσους εργαζομένους θέλουν να συμμετέχουν, οργανώνουν εθελοντικά προγράμματα και δράσεις που υπηρετούν έναν κοινωνικό σκοπό. Παραδείγματος χάριν, σύνηθες είναι ομάδες εργαζομένων να καθαρίζουν πάρκα της πόλης τους…

Read More →