Υψηλοί και ανταγωνιστικοί μισθοί, bonus και επιβραβεύσεις είναι κάποια από τα βασικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο πολλοί θα φαντάζονταν τον εαυτό τους. Τα προβλήματα όμως ξεκινούν όταν εν μέσω κρίσης οι απολαβές μειώνονται ή στην καλύτερη περίπτωση μένουν στάσιμες. Τότε είναι που ο εργοδότης οφείλει να βρει εναλλακτικούς τρόπους ώστε…

Read More →