Αξιολογώντας την εκπαιδευτική διαδικασία

Η διαχείριση του ταλέντου
January 11, 2018
Προσφέροντας ισχυρά κίνητρα
January 11, 2018

Πολλές φορές σε μια επιχείρηση γίνεται αισθητή η ανάγκη για επιμόρφωση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων που θα δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Είτε η επιμόρφωση αυτή γίνει από τα ίδια τα στελέχη της επιχείρησης είτε από εξωτερικούς συνεργάτες, είναι σημαντικό κάποιος να μπορεί να την αξιολογήσει και να δει κατά πόσο η επένδυση χρόνου και κεφαλαίου είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Κάθε εκπαιδευτική διαδικασία έχει πολλαπλούς στόχους, και σύμφωνα με τους στόχους αυτούς προσαρμόζεται και η αξιολόγηση της. Πρώτα από όλα η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να επιτυγχάνει να είναι αρεστή στους εργαζόμενους. Να περάσουν καλά, να διασκεδάσουν, να τους αρέσει, να τη δουν με θετικό μάτι. Η δημιουργία ενός θετικού κλίματος θα βοηθήσει στο να ξεκλειδώσει τον εργαζόμενο ώστε να δεχθεί τη νέα γνώση.

Η νέα γνώση είναι ο δεύτερος στόχος. Έμαθε ο εργαζόμενος κάτι καινούριο; Έχει εμπλουτίσει το σετ των γνώσεων και των δεξιοτήτων του; Αυτό μπορεί να αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτή με διάφορους τρόπους, όπως με ασκήσεις μέσα στην τάξη, με τεστ ή και με ερωτήσεις. Αντίστοιχα, κάποιος μπορεί να αξιολογήσει μετά το τέλος της εκπαίδευσης προσωπικού το κατά πόσο οι νέες αυτές γνώσεις μπορούν να εφαρμοστούν από τους εκπαιδευόμενους και να αξιοποιηθούν κατάλληλα στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Ένα τέταρτο επίπεδο, το οποίο αξίζει να διερευνηθεί είναι το κατά πόσο η γνώση που έχει αποκτηθεί εφαρμόζεται σε βάθος χρόνου, και όχι μόνο την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα μετά την εκπαίδευση. Για αυτό είναι σημαντικό κάποιος να προβεί σε ένα post-training evaluation, μια αξιολόγηση δηλαδή η οποία θα γίνει κάποιους μήνες μετά τη λήξη της εκπαίδευσης και θα αποτιμήσει το αν οι νέες γνώσεις συνεχίζουν να εφαρμόζονται από τους εκπαιδευόμενους.