Δίνοντας αποτελεσματικό feedback

Management By Walking Around
January 11, 2018
Ξενοδοχειακές μονάδες: επιλέγοντας δυναμικό από την τοπική κοινωνία
January 11, 2018

Στην ερώτηση ποιο είναι το δυσκολότερο κομμάτι του να είσαι manager, μια από τις συνηθέστερες απαντήσεις είναι η απόδοση αρνητικού feedback.

Καθήκον του manager είναι να μπορεί να δίνει την ανατροφοδότηση που χρειάζεται ο εργαζόμενος του είτε στις περιπτώσεις που αυτός πηγαίνει πολύ καλά και υπεραποδίδει είτε σε αυτές που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Πολύ συχνά οι managers δηλώνουν ότι φοβούνται να ασκήσουν κακή κριτική, με αποτέλεσμα να το αποφεύγουν όποτε μπορούν. Σκοπός όμως ούτως ή άλλως μιας αξιολόγησης προσωπικού είναι να ενισχύσει και να βελτιώσει αυτόν ο οποίος υπολείπεται κάποιων δεξιοτήτων ή αποδίδει χαμηλότερα από το αναμενόμενο.

Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι συζητώντας με τον εργαζόμενο. Αυτό το στοιχείο λείπει τις περισσότερες φορές από τη διαδικασία ενός αποτελεσματικού feedback. Και έτσι φτάνουμε σε σημεία που κάποιος δεν θα μιλήσει ευγενικά, θα μειώσει και δεν θα βοηθήσει ουσιαστικά τον εργαζόμενο να προχωρήσει.

Ένα σχόλιο του στυλ “Δεν έχεις σωστή εργασιακή συμπεριφορά” θα έχει σίγουρα λιγότερα αποτελέσματα από ένα σχόλιο που θα λέει “Τον τελευταίο καιρό, αργείς κάποιες φορές στη δουλειά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;”.

Ο σκοπός του υπευθύνου είναι με το σχολιασμό του να βελτιώσει την απόδοση και να δώσει τα εργαλεία τα οποία χρειάζεται ο εργαζόμενος για να κάνει τη δουλειά του. Ουσιαστικά, οι managers δεν δυσκολεύονται να ασκήσουν κακή κριτική, αλλά δεν ξέρουν πως να το κάνουν καλά. Μέσα από τη συζήτηση με τον εργαζόμενο, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ποια είναι τα εμπόδια που οδήγησαν σε ένα όχι και τόσο καλό αποτέλεσμα. Ενίοτε μια κακή απόδοση μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη μέσων, την έλλειψη χρόνου, ή ακόμα και σε λάθος κατευθύνσεις από τον ίδιο το manager.

Στόχος της ανατροφοδότησης, λοιπόν, είναι να αναλύσει τα προβλήματα ώστε έπειτα να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις και σε μεταγενέστερο χρόνο να είναι και ο εργαζόμενος ευχαριστημένος από την απόδοση του και η επιχείρηση από αυτό το οποίο λαμβάνει.