Είναι πολλά τα λεφτά #not (part 1)

Δημιουργήστε άποψη στην εξυπηρέτηση πελατών
January 11, 2018
Είναι πολλά τα λεφτά #not (part 2)
January 11, 2018

Υψηλοί και ανταγωνιστικοί μισθοί, bonus και επιβραβεύσεις είναι κάποια από τα βασικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο πολλοί θα φαντάζονταν τον εαυτό τους.

Τα προβλήματα όμως ξεκινούν όταν εν μέσω κρίσης οι απολαβές μειώνονται ή στην καλύτερη περίπτωση μένουν στάσιμες. Τότε είναι που ο εργοδότης οφείλει να βρει εναλλακτικούς τρόπους ώστε να δημιουργήσει ένα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον και να κινητοποιεί συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό.

Παρότι τα χρήματα αποτελούν ένα βασικό και διαχρονικό μέσο κινητοποίησης και επιβράβευσης, σίγουρα δεν είναι το μοναδικό. Οι ανάγκες των εργαζομένων έχουν πλέον πολλαπλασιαστεί και διαφοροποιηθεί. Για πολλούς εργαζομένους, και ειδικά νεότερης ηλικίας, το ελαστικό ωράριο αλλά και η ευέλικτη μορφή εργασίας – όπως η εργασία από το σπίτι για κάποιες ημέρες την εβδομάδα – είναι δύο από τα σημαντικότερα προαπαιτούμενα μιας θέσης εργασίας.

Ο σωστός καταμερισμός εργασιών είναι επίσης ένας τρόπος για να δημιουργηθεί ένα καλό εργασιακό κλίμα. Κανείς δεν θέλει να πηγαίνει στη δουλειά γνωρίζοντας ότι τον περιμένει μια ατελείωτη λίστα με υποχρεώσεις αλλά και μια δεκάωρη παραμονή στο γραφείο. Ένα υπερφορτωμένο πρόγραμμα δημιουργεί συνήθως περισσότερο άγχος, δυσαρέσκεια και πτώση της παραγωγικότητας. Αντιθέτως, ένας σωστός καταμερισμός καθηκόντων ανάλογα με τον χρόνο, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε εργαζομένου είναι ένα σημαντικό εχέγγυο για τη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Ένα ακόμα συστατικό ενός τέτοιου περιβάλλοντος είναι η πρακτική της “ανοιχτής πόρτας”. Είναι πολύ σημαντικό η επικοινωνία, κάθετη και οριζόντια, μέσα σε μια επιχείρηση να είναι εύκολη. Ο manager ή ο διευθυντής δεν πρέπει να είναι σκιώδη πρόσωπα πίσω από κλειστές πόρτες. Καθένας μέσα στην επιχείρηση οφείλει να μπορεί να προσεγγίσει και να μιλήσει στον άλλον ανοιχτά. Μόνο όταν οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι ανοιχτοί μπορεί να δημιουργηθεί η αίσθηση ενός κοινού στόχου, να αναπτυχθεί η ομαδικότητα, να υπάρχει σωστή ενημέρωση και να παραχθούν νέες ιδέες.