Ξεγελάστε τον εγκέφαλο για να οργανώσετε επιτυχημένα επαγγελματικά σεμινάρια

Η ακεραιότητα στο πρόσωπο της διοίκησης
January 11, 2018
Μήπως το παρακάνετε με τις απαντήσεις στο Trip Advisor;
January 11, 2018

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που θέλουν οι εταιρίες να μάθει ένας εργαζόμενος και σε αυτό που τελικά μαθαίνει.

Σύμφωνο με το νευροψυχολόγο, Δρ. Itiel Dror, το μεγαλύτερο πρόβλημα με πολλά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ότι μετά από ένα μήνα, οι εκπαιδευόμενοι δεν θυμούνται σχεδόν τίποτα από αυτά που άκουσαν.

Το βασικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί πριν από μια εκπαίδευση είναι ποιο κομμάτι του εγκεφάλου θέλει αυτή να “τσιγκλίσει” υποστηρίζει ο κ. Dror. Πώς θα αποκωδικοποιηθεί η γνώση και πώς θα απομνημονευθεί; Αυτές οι ερωτήσεις είναι κυρίαρχες, και αν απαντηθούν σωστά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το αν και κατά πόσο ο εργαζόμενος/εκπαιδευόμενος θα αφομοιώσει την προσφερόμενη γνώση.

Όλα ξεκινάνε από το γεγονός ότι ο εγκέφαλος δεν αφομοιώνει όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει, καθώς ο όγκος αυτών είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που μπορεί να συγκρατήσει. Για αυτό το λόγο, ο εγκέφαλος μας επιλέγει να μη θυμάται πολλά από αυτά που βλέπει και ακούει.

Το μυστικό για να μη γίνει η εκπαίδευση ένα ακόμα ερέθισμα που απορρίπτει ο εγκέφαλος των εργαζομένων, είναι να την χωρίσετε σε μικρότερα κομμάτια. Δοκιμάστε να σπάσετε την πληροφορία σε πολλές μικρές υποενότητες και έπειτα αφού εξηγήσετε την καθεμία από αυτές, να τις ενώσετε ακολουθώντας μια λογική συνέχεια. Ακόμα, δεν θα πρέπει την προσοχή του εκπαιδευόμενου να την τραβάνε πράγματα εκτός της πληροφορίας, όπως πχ ένα εντυπωσιακό power point ή τα ρούχα του εκπαιδευτή.

Ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευόμενος θα αποστηθίσει την πληροφορία είναι να την συνδέσει με ένα συναίσθημα. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί άνθρωποι θυμούνται κάτι το οποίο έκαναν λάθος την πρώτη φορά. Αυτό γίνεται γιατί έχουν συνδέσει τη γνώση με κάτι που αισθάνθηκαν εκείνη τη στιγμή.

Προσφέρετε μια εκπαίδευση η οποία θα δημιουργηθεί σε στιγμές έντονα συναισθήματα. Για αυτό το σκοπό, μπορείτε στην αρχή να καλέσετε τους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν πρακτικά μια γνώση σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, στο οποίο και να κάνουν λάθος δεν θα έχει κάποια επίπτωση ούτε στους ίδιους ούτε στην εργασία τους. Ακόμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδραστικά βίντεο.

Σεβόμενοι τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου, μπορείτε να μεταμορφώσετε τις διαδικασίες εκπαίδευσης που ακολουθείτε και να βοηθήσετε τους εργαζόμενούς σας να συγκρατήσουν τις χρήσιμες πληροφορίες.

Πηγή: CIPD