Προσφέροντας ισχυρά κίνητρα

Αξιολογώντας την εκπαιδευτική διαδικασία
January 11, 2018
Επιλέξτε τον κατάλληλο υποψήφιο με “κλειστά μάτια”!
January 11, 2018

Το θέμα των κινήτρων και των επιβραβεύσεων παραμένει ένας από τους δυσκολότερους και σκιώδεις τομείς στο χώρο του management, με συνεχείς έρευνες να προσπαθούν να καταλάβουν πώς μια επιχείρηση μπορεί να κρατήσει τους εργαζομένους της ικανοποιημένους και αφοσιωμένους.

Σύμφωνα με την έρευνα “Global Talent Management and Rewards Study” που έγινε το 2014, οι εργοδότες δεν αντιλαμβάνονται πάντα ποια είναι τα κίνητρα αυτά, τα οποία χαίρουν εκτίμησης από τους εργαζομένους.

Η αύξηση μισθού θεωρείται ένα από τα συνηθέστερα κίνητρα, τα οποία δίνουν οι εταιρίες στους υπαλλήλους ως επιβράβευση για την απόδοση τους. Είναι όμως και το ισχυρότερο;

Η απάντηση είναι όχι, καθώς το μειονέκτημα του συγκεκριμένου κινήτρου είναι ότι “σβήνει” γρηγορότερα από κάποια άλλα. Η αύξηση μισθού έχει σημασία τον πρώτο ή το δεύτερο μήνα. Αργότερα, γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας. Συνεπώς, παρότι έχει μια ισχύ στην αρχή, γρήγορα ξεχνιέται και εύκολα συνηθίζεται.

Υπάρχουν όμως και άλλα οικονομικά κίνητρα, τα οποία μπορούν να είναι εξίσου ή και περισσότερο αποτελεσματικά. Ένα παράδειγμα είναι οι συγκεκριμένες έκτακτες οικονομικές αμοιβές, με τη μορφή bonus που δίνονται για ένα συγκεκριμένο έργο ή σε μια περίπτωση που πραγματικά ο εργαζόμενος υπερέβαλε εαυτόν και ωφέλησε την επιχείρηση.

Πέραν των οικονομικών κινήτρων, ο εργοδότης μπορεί να παρέχει άλλες υλικές ανταμοιβές, που αντέχουν στο χρόνο, όπως μια ιδιωτική ασφάλιση, η παροχή ενός εταιρικού αυτοκινήτου ή ενός κινητού τηλεφώνου ή ακόμα η προσφορά κάποιου δώρου ως ένδειξη εκτίμησης της επιχείρησης προς τον εργαζόμενο για την εξαιρετική του απόδοση.

Επίσης υπάρχει και το κομμάτι των ηθικών ανταμοιβών, πράγματα τα οποία δεν αποτιμώνται σε χρήμα αλλά κάνουν τον εργαζόμενο να χαρεί και να αισθανθεί ότι η δουλειά του πραγματικά εκτιμήθηκε.

Αυτό μπορεί να γίνει είτε βραβεύοντας κάποιον ως τον υπάλληλο του μήνα, είτε προάγοντας κάποιον, δίνοντας του έτσι την ευκαιρία να είναι ο πρώτος στη σειρά διαδοχής για μια ανώτερη θέση, ώστε να μπορέσει και αυτός να εξελίξει την καριέρα του.