Το κόστος της επαγγελματικής δυσαρέσκειας

Συνάδελφοι: αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρο για εργασία;
January 11, 2018
Δημιουργήστε άποψη στην εξυπηρέτηση πελατών
January 11, 2018

Στο ποσό των 22.000€ μπορεί να ανέλθει το κόστος που θα έχει ένας δυσαρεστημένος εργαζόμενος στην εταιρία του.

Αυτό είναι το κύριο αποτέλεσμα της νέας έρευνας της εταιρίας CEB, η οποία αποκαλύπτει παράλληλα ότι 7 στους 10 εργαζόμενους στη Μεγάλη Βρετανία δηλώνουν δυσαρεστημένοι από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Η πρόσφατη έρευνα έρχεται να προστεθεί σε ένα μεγάλο αριθμό μελετών, οι οποίες έχουν τονίσει τη σημασία της επαγγελματικής ικανοποίησης και αποκαλύψει τα χαμηλά ποσοστά αυτής στην Ευρώπη.

Η έλλειψη επαγγελματικής προοπτικής έχει καταδειχθεί ως ένας από τους βασικότερους λόγους δυσαρέσκειας των εργαζομένων. Σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρίες οι οποίες προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας, μπορούν να μειώσουν τo ποσοστό παραίτησης του προσωπικού τους μέχρι και 33%. Για μια εταιρία 10.000 ατόμων, το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 69 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Σε αντίθεση με παλαιότερες επαγγελματικές νοοτροπίες, οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται πλέον περισσότερο για μια οριζόντια παρά για μια κάθετη επαγγελματική κινητικότητα. Σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε πως τους φαίνεται πιο ελκυστική η εναλλαγή μεταξύ ομάδων, θέσεων και projects παρά η προαγωγή στον ίδιο τομέα.

Στο νέο επαγγελματικό τοπίο έχει αρχίσει να διαφαίνεται ότι οι επαγγελματίες επιδιώκουν περισσότερο να εξελίξουν τις γνώσεις τους και να εμπλουτίσουν τς εμπειρίες τους παρά να ανέβουν στην ιεραρχία. Όλο και περισσότερες αναλύσεις δείχνουν πως οι τίτλοι, ειδικά για τις νεότερες γενιές, αποτελούν μικρό κίνητρο σε σύγκριση με μια γεμάτη εναλλαγές και προκλήσεις εργασιακή καθημερινότητα.

Έχει δημιουργηθεί συνεπώς η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό εννοιών όπως επαγγελματική πορεία και προοπτικές καριέρας. Η συνεχής εκπαίδευση και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων είναι κομμάτι των δύο τελευταίων και αναπόσπαστο στοιχείο αυτού που ονομάζουμε επαγγελματική ικανοποίηση.

Όταν ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται πως ανοίγονται νέοι γνωστικοί και επαγγελματικοί ορίζοντες, τότε η ικανοποίηση που νιώθει από την εταιρία του αυξάνεται και παράλληλα αυξάνεται και η παραγωγικότητα και η απόδοση του.

Το τελικό στοίχημα είναι να συγκεραστούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι επαγγελματικοί στόχοι του κάθε εργαζομένου με το αποτέλεσμα που επιδιώκει να έχει η εταιρία.

Και για ένα τέτοιο στοίχημα, τα φώτα πέφτουν πάλι στο τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο οφείλει να έχει τα κατάλληλα αντανακλαστικά ώστε να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε ατόμου ξεχωριστά και να το τοποθετεί στις θέσεις-κλειδιά ώστε να μένει ικανοποιημένος και ο ίδιος αλλά και η εταιρία από την απόδοση του.