Όταν τα στελέχη γίνονται εκπαιδευτές

Ξενοδοχειακές μονάδες: επιλέγοντας δυναμικό από την τοπική κοινωνία
January 11, 2018
Η διαχείριση του ταλέντου
January 11, 2018

Η ανατροφοδότηση των πελατών, η παρατηρητικότητα και αξιολόγηση του manager αλλά και η άποψη του ανθρώπινου δυναμικού συχνά βοηθούν στον εντοπισμό των αδυναμιών μιας εταιρίας και συνεπώς των εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών της.

Όταν η απόδοση δεν είναι η επιθυμητή, είτε επειδή υπολείπεται σε ταχύτητα, ποιότητα ή ακόμα και ορθότητα, η εκπαίδευση προσωπικού είναι σε κάποιες περιπτώσεις το κλειδί για τη βελτίωση.

Τα ευχάριστα νέα είναι ότι μια εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ίδια της τα στελέχη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αυτών αναγκών. Όταν τα στελέχη έχουν καλή γνώση του πως πρέπει να λειτουργεί η εταιρία και είναι μέσα στην εταιρική φιλοσοφία και κουλτούρα, τότε είναι ό,τι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί η εμπειρία αυτή και να μεταφερθεί στο υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό.

Αυτό που μπορεί να χρειαστεί είναι η επιμόρφωση των στελεχών, μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ώστε τα στελέχη από καλοί εργαζόμενοι να γίνουν και καλοί δάσκαλοι, είτε σεμιναριακού ή on the job χαρακτήρα. Τέτοια προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τα συγκεκριμένα άτομα να εκφράσουν τη γνώση και την εμπειρία τους σε οργανωμένη μορφή, και να μάθουν να “διδάσκουν” τους συναδέλφους τους, να τους δείχνουν, να τους προτρέπουν να κάνουν κάτι με τις δικές τους οδηγίες, έπειτα με τη δική τους επιστασία και τέλος να τους αφήνουν να το πράττουν μόνοι τους.

Με αυτό τον τρόπο, κάποια εξέχοντα στελέχη με το απαραίτητο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία μπορούν να μετατραπούν σε εξαιρετικούς δασκάλους, που θα έχουν μάλιστα και βαθύτερη γνώση των αναγκών και των στόχων της εταιρίας όπου εργάζονται.

Η πρακτική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους επιχειρήση και ταιριάζει άριστα σε τομείς όπως η ξενοδοχειακή και τουριστική εκπαίδευση αλλά και η εστιατορική τέχνη.