Ομάδα

Ανέστης Αναστασίου

Εκπαιδευτής + Σύμβουλος HR


Μαρία Δρονούδα

Υπεύθυνη Διοικητικών Λειτουργιών


Μιχάλης Κουρτίδης

Ειδικός Σύμβουλος


Αλεξία Καλαϊτζή

Υπεύθυνη Επικοινωνίας


Εύα Γυμνοπούλου

Σύμβουλος ποιότητας και εκπαίδευσης


Αλέξης Καϊναδάς

Σύμβουλος Επιχειρήσεων


Χριστίνα Κλέπκου

Εκπαιδεύτρια


Tom Hopkins, Businessman YOU ARE YOUR GREATEST ASSET. PUT YOUR TIME, EFFORT AND MONEY INTO TRAINING, GROOMING, AND ENCOURAGING YOUR GREATEST ASSET. Ralph Marston DON’T LOWER YOUR EXPECTATIONS TO MEET YOUR PERFORMANCE. RAISE YOUR LEVEL OF PERFORMANCE TO MEET YOUR EXPECTATIONS. Benjamin Franklin WITHOUT CONTINUAL GROWTH AND PROGRESS, SUCH WORDS AS IMPROVEMENT, ACHIEVEMENT AND SUCCESS HAVE NO MEANING.