Χριστίνα Κλέπκου

Εκπαιδεύτρια

Η Χριστίνα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της AA+Partners, που δεν σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα.

Έχει μακροχρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και την διδασκαλία ξένων γλωσσών, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό των προγραμμάτων και την εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Είναι απόφοιτος της Ιταλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπτιστήμιο).

Christina's Standard Skills

  • Εκπαίδευση & Διδασκαλία90%
  • Συμβουλευτική & HR60%
  • Διαχείριση & Back-office80%
  • Τουρισμός & Φιλοξενία60%