Μαρία Δρονούδα

Υπεύθυνη Διοικητικών Λειτουργιών

Η Μαρία είναι υπεύθυνη για το διοικητικό τμήμα και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της AA+Partners. Έχει σπουδάσει Οικονομικά (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και έχει Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Πληροφορική & Διοίκηση (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Με μεγάλο ενδιαφέρον στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και την εκπαίδευση, συνέχισε τις σπουδές της στην εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική εκπαίδευση, την παιδαγωγική, την εξελικτική ψυχολογία καθώς επίσης και στις εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας. Τέλος, διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΕΑΠ).

Maria’s Standard Skills

  • Εκπαίδευση & Διδασκαλία70%
  • Συμβουλευτική & HR60%
  • Διαχείριση & Back-office90%
  • Τουρισμός & Φιλοξενία80%