Θέτοντας τα θεμέλια για την επιτυχία της γενιάς Z και A στη βιομηχανία φιλοξενίας – AA+Partners