Ο ρόλος της ευελιξίας στην δυναμική των ομάδων – AA+Partners